BLOG BKHOST / VPS ( MÁY CHỦ ẢO )

VPS ( MÁY CHỦ ẢO )

Giải thích Chmod là gì?

CHMOD là gì? Tác dụng của nó thế nào trên host? Bài viết này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu theo hướng cơ bản dành cho người mới bắt đầu dùng host. Chmod là gì? CHMOD là chữ viết tắt cùa “Change Mode” – một tính năng phân quyền …

Xem tiếp »