BLOG BKHOST / Domain / Các quy định mới về tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam

Các quy định mới về tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam

Nếu là người làm website thì không thể không biết những quy định về tổ chức quản lý tên miền, bạn nên nắm rõ những quy định này để đảm bảo rằng website của bạn luôn hoạt động an toàn không phạm quy. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết nhất các quy định mới về tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam để các bạn có cái nhìn tổng thể nhất

Các quy định về tổ chức tên miền chung

Điều 1. Phạm vi cần điều chỉnh và những đối tượng điều chỉnh

Thông tư này sẽ quy định việc điều hành và dùng tài nguyên Internet, bao gồm như: đăng ký, phân bổ, cấp, đăng ký, hoàn trả, thu hồi, giải quyết những tranh chấp, đối với cơ quan, công ty và các cá nhân cùng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

 • ICANN là tên viết tắt của doanh nghiệp điều hành tên miền và số quốc tế, sở hữu thẩm quyền quản lý hệ thống tên miền cấp cao nhất thế giới.
 • VNNIC là tên viết tắt của trung tâm Internet Việt Nam, tổ chức thuộc Bộ thông tin và truyền thông.
 • Nhà đăng ký tên miền là đơn vị thực hiện dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền bao gồm nhà đăng ký tên miền “.vn” và Nhà đăng ký tên miền quốc tế ở Việt Nam.
 • Tên miền là tên được sử dụng để định danh liên hệ trên Internet của máy chủ gồm những dãy ký tự bí quyết nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm:

Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở vật chất bởi bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII

Tên miền được sử dụng bảng chữ loại dựa trên cơ sở vật chất tiếng nói truyền thống của các quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngôn ngữ (IDN)

 • Tên miền cấp cao nhất là dãy ký tự trong cấu trúc tên miền thế giới. Tên miền cấp cao nhất (TLD) bao gồm những yếu tố sau:

Tên miền cấp cao nhất (gTLD) là những tên miền “.com”; “.net”; “.edu”; “.org”; “.int”; “.biz”; “.info”; “.name”; “.pro”; “.aero”; “.museum”; “.coop” và những tên miền chung cấp cao nhất

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) là tên miền cấp cao nhất dành riêng cho mỗi quốc gia và vùng quy định theo chuẩn quốc tế về (ICANN) mã quốc gia (ISO-3166), tên miền “.vn” là tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất.

 • Tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) là tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) được ICANN cấp phát trực tiếp cho các doanh nghiệp, tư nhân trên toàn cầu theo chương trình New gTLD
 • Tên miền đất nước Việt Nam là tụ hội tên miền các đơn vị quản lý dưới tên miền đất nước Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các đơn vị quản lý dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền điều hành của Việt Nam.
 • Tên miền quốc tế là tên miền các đơn vị quản lý dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các đơn vị quản lý dưới tên miền đất nước cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam

tổ chức quản lý tên miền việt nam

 • Tên miền các cấp (cấp 2, cấp 3, …) là những dãy ký tự tạo nên tên miền theo thứ tự lần lượt nằm dưới tên miền cấp cao nhất.
 • Liên hệ Internet (địa chỉ IP) là liên hệ mạng, máy chủ bao gồm những thế hệ liên hệ IPv4, IPv6 và những thế hệ liên hệ mới tiếp theo.
 • Số hiệu mạng là số hiệu được dùng để định danh 1 mạng máy tính tham gia vào hoạt động định tuyến chung trên Internet.
 • Hệ thống máy chủ tên miền (hệ thống DNS) là hội tụ những cụm máy chủ được kết nối để giải đáp địa chỉ IP tương ứng sở hữu 1 tên miền khi được hỏi tới. Hệ thống DNS quốc gia là hệ thống DNS do VNNIC trực tiếp điều hành phục vụ việc liên hệ IP cho tên miền các đơn vị quản lý dưới tên miền “.vn”
 • Nhà cung cấp đăng ký, duy trì tên miền “.vn” là nhà sản xuất do các Nhà đăng ký tên miền “.vn” sản xuất cho cơ quan, tổ chức tư nhân khả năng tạo mới, cập nhật, duy trì và quản lý tên miền các cấp dưới tên miền “.vn” trong cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống DNS quốc gia, bao gồm:

+ Thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền, đảm bảo an toàn đối với tên miền và dữ liệu tên miền

+ Lưu trữ, báo cáo, cung cấp thông báo về tên miền và thông tin của công ty tư nhân đăng ký tên miền

+ Chối từ đăng ký, thu hồi tên miền

+ Thu, nộp phí và lệ phí tên miền

 • Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền (sau đây gọi tắt là chủ thể) là các cơ quan, công ty, tư nhân thực hiện hồ sơ đăng ký và được cấp quyền sử dụng tên miền “.vn”

tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và dùng tài nguyên Internet

 • Tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet tại Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả.
 • Tài nguyên Internet can thiệp tới chủ quyền, ích lợi, an ninh quốc gia, đến các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, công ty được dành đầu tiên kiểm soát an ninh và không được xâm phạm.
 • Việc quản lý, tiêu dùng tài nguyên Internet cần bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không được xâm phạm quyền và ích lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Nâng cao cường hợp tác quốc tế và nghiêm túc thực hành và tôn trọng các điều ước, luật pháp quốc tế trong ngành điều hành và dùng tài nguyên Internet.
 • Tài nguyên Internet chỉ được đưa vào những hoạt động hoặc được tiếp diễn và duy trì hoạt động sau khi cơ quan, doanh nghiệp hoặc tư nhân sử dụng tài nguyên Internet đã thực hành việc nộp chi phí và lệ phí theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của VNNIC về tổ chức quản lý tên miền

 • Tuyên truyền, chỉ dẫn, tổ chức thực hành, rà soát, giám sát việc các điều hành và sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, đúng quy định.
 • Bảo đảm an toàn việc quản lý và dùng tài nguyên Internet một cách bí mật thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tiêu dùng tài nguyên Internet theo đúng quy định.
 • Đầu tư, điều hành, khai thác hệ thống DNS quốc gia và những hệ thống khoa học chuyên dụng khác cho việc điều hành và dùng tài nguyên trên Internet hiệu quả, an toàn, đúng quy định.
 • Báo cáo số liệu can thiệp tới việc điều hành và sử dụng các tài nguyên Internet.

Các quy định về tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam

 • Xây dựng và trình lên Bộ thông tin và Truyền thông duyệt hợp đồng ký với nhà đăng ký tên miền “.vn”; hiệp đồng cái ký có đơn vị nhà cung cấp đăng ký tên miền với các đơn vị quản lý dưới New gTLD vào từng quá trình thích hợp mang ý nghĩa thực tiễn và các quy định của mọi tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham dự là thành viên.
 • Doanh nghiệp ký hợp đồng, ký kết và thực hiện giao kèo có nhà đăng ký tên miền “.vn”; mang đơn vị cung cấp nhà sản xuất đăng ký tên miền với cấp dưới New gTLD thích hợp với quy hoạch và quy định quản lý tài nguyên Internet.
 • Chỉ dẫn, rà soát, giám sát các hoạt động của Nhà đăng ký tên miền “.vn”; các tổ chức cung ứng nhà sản xuất đăng ký tên miền với đơn vị quản lý dưới New gTLD bảo đảm đúng quy định của luật pháp và giao kèo đã ký giữa 2 bên.
 • Thực hiện kiểm soát an ninh mọi tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.

Ở trên là các quy định mới về tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam bạn nên nắm rõ để phục vụ cho việc làm website tốt hơn, hi vọng bài bài viết của bkhost hữu ích đến bạn.

About ppo.nam

XEM THÊM

Tên miền .com giá bao nhiêu?

Tên miền .com giá bao nhiêu? Nhanh tay sở hữu tên miền chất lượng

Tên miền .com giá bao nhiêu? Tên miền .com luôn được xem là loại tên miền cấp cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *