BLOG BKHOST / Tag Archives: Tìm hiểu về giao thức DNSCrypt

Tag Archives: Tìm hiểu về giao thức DNSCrypt

Tìm hiểu về giao thức DNSCrypt

DNS hoặc Domain Name Server (Máy chủ tên miền) là dịch vụ được ánh xạ địa chỉ (địa chỉ IP) đến URL của các trang web bạn mở trên trình …

Xem tiếp »