Không khó thu thuế Facebook, Google

Thu thuế doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google… là để tạo công bằng với các doanh nghiệp khác. Bộ Tài chính vừa công bố dự …

Xem tiếp »

A third of the Internet is under attack

Millions of network addresses subjected to denial-of-service attacks over two-year period For the first time, researchers have carried out a large-scale analysis of victims of internet denial-of-service (DoS) attacks worldwide. …

Xem tiếp »