BLOG BKHOST / Hướng Dẫn

Hướng Dẫn

Tạo kiểu cách cho HTML với CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets (tập tin định dạng theo tầng), mô tả cách các phần tử HTML hiển thị trên màn hình, giấy và các phương tiện khác. CSS có …

Xem tiếp »

Cách tìm danh bạ trong Gmail mới

Gmail mới đã bắt đầu tung ra vào tuần trước và nó thật tuyệt vời. Nhưng nhiều người đang thắc mắc không biết Contacts (Danh bạ) của nó đã đi …

Xem tiếp »