BLOG BKHOST / Chưa được phân loại / Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy

Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy

hosts

Bạn đã có tài khoản hosting nhưng bạn vừa mới thay đổi DNS của domain, hay chưa có domain, và bạn muốn truy cập domain của bạn trong khi chờ DNS cập nhật.
Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách thêm vào file hosts dòng sau (thay example.com bằng domain và IP server chứa tài khoản host của bạn):

VD: 210.245.87.94        www.example.com
        210.245.87.54       example.com

Bạn có thể tìm đường dẫn file hosts:
– Windows XP, Vista, 7

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
Nếu OS bạn cài trên ổ C đường dẫn file hosts sẽ là:
C:\Windows\System32\Drivers\etc

– MAC

/private/etc/hosts hoặc /etc/hosts

– Unix
/etc/hosts

Chú ý: Nếu như bạn đã làm như trên nhưng không thấy truy cập được hoặc không có thì thay đổi so với khi thực hiện các bước trên.
Có thể trình duyệt của bạn đã lưu cấu hình website của bạn với thông tin DNS trước đó, bạn cần xóa cache của trình duyệt và tiến hành kiểm tra lại.

About admin

XEM THÊM

Digital Data Space is a needed tool with respect to Due Persistance

In cases where you ready your digital data room you raise the worth of your …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *