BLOG BKHOST / VPS ( MÁY CHỦ ẢO ) / Hướng dẫn Reset Root Password trên Centos 7

Hướng dẫn Reset Root Password trên Centos 7

centoslogo-200

The way to reset the root password on centos7 is totally different to Centos 6. Let me show you how to reset root password in CentOS 7.

1 – In the boot grub menu select option to edit.

Selection_003

2 – Select Option to edit (e).

Selection_005

3 – Go to the line of Linux 16 and change ro with rw init=/sysroot/bin/sh.

Selection_006

4 – Now press Control+x to start on single user mode.

Selection_007

5 – Now access the system with this command.

chroot /sysroot

6 – Reset the password.

passwd root

7 – Update selinux information

touch /.autorelabel

8 – Exit chroot

exit

9 – Reboot your system

reboot

That’s it. Enjoy.

 

 

About admin

XEM THÊM

máy chủ là gì

Máy chủ server là gì? Nó quan trọng như thế nào?

Máy chủ server là gì? Server là tên tiếng anh dịch sang tiếng Việt có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *