BLOG BKHOST / Chưa được phân loại / Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux
Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux

Sau khi thay đổi version php,các bạn nên install lại Zend.

Để install Zend Optimizer trên Directadmin các bạn thực hiện như sau :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

Hosting window giá rẻ bạn không thể ngờ đến

Để install Zend Optimizer trên Cpanel các bạn thực hiện như sau :

Đăng nhập ssh với quyền root.

/scripts/installzendopt version

VD:

/scripts/installzendopt 3.3.9

Xem thêm:

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt cpanel

Hướng dẫn Đăng nhập vào VPS

Lưu ý:

Zend Guard là tên mới của Zend Optimizer, và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php .

About admin

XEM THÊM

Digital Data Space is a needed tool with respect to Due Persistance

In cases where you ready your digital data room you raise the worth of your …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *