BLOG BKHOST / Chưa được phân loại / Hướng dẫn cài đặt nano trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt nano trên CentOS

1. Giới thiệu về Nano
Theo Wikipedia, Nano là một trình soạn thảo văn bản dựa trên curse hoạt động trên Unix. Nano vốn dựa trên một bản nhánh (clone) của pico, và là một phần mềm tự do.
Nano là một trình soạn thảo rất dễ sử dụng (dễ hơn nhiều so với vi hay emacs). Nano cải tiến Pico, hỗ trợ UTF-8, cải tiến mầu sắc, copy văn bản mà không cần cắt, lưu lại phiên tìm kiếm cuối, kiểm tra lỗi, canh lề, tìm kiếm trong trình duyệt file… Nano là một trình soạn thảo đáng tin cậy. Không giống như Pico, việc cài đặt Nano rất dễ dàng và bạn có thể cài đặt Nano trên hầu hết các bản phân phối.
Trong Linux, bản nano thường dùng là GNU nano, phát hành theo giấy phép GPL.

Làm quen với nano
Làm quen với nano

2. Tính năng và lệnh cơ bản
Nano cho phép soạn thảo kí tự với các tính năng đơn giản (mở file, lưu file, v.v…). Do sử dụng thư viện curse hiện đại, nano đọc được các kí tự Unicode.
Từ dấu nhắc hệ thống có thể gọi nano bằng cách gõ lệnh

nano filename

Các phím tắt cơ bản, giữ Ctrl và ấn phím tắt tương ứng
Ctrl + O: Lưu file
Ctrl + R: Mở file
Ctrl + Y: Về trang trước
Ctrl + V: Đến trang tiếp theo
Ctrl + K: Xóa dòng hiện tại
Ctrl + U: Thêm nội dung đã xóa khi sử dụng Ctrl + K
Ctrl + C: Hiện thông tin về vị trí hiện tại của dấu nhắc
Ctrl + W: Tìm kiếm nội dung
Ctrl + X: Thoát khỏi nano, trong trường hợp bạn đã chỉnh sửa file, ấn Y để lưu lại các thay đổi, N để hủy thay đổi, C để trở lại nano

Hosting wordpress được rất nhiều người ưa dùng hiện nay

3. Cài đặt nano trên CentOS
Bước 1: Kiểm tra sự tồn tại của nano trên hệ thống

[root@localhost ~]# nano /etc/passwd
-bash: /bin/nano: No such file or directory
[root@localhost ~]#

Nếu thực hiện lệnh nano mà xuất hiện lỗi như trên, các bạn làm tiếp các bước sau.

Bước 2: Cài đặt nano
Thực hiện câu lệnh yum install nano, các bạn sẽ có thông tin sau

[root@ftechlab ~]# yum install nano
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.cuhk.edu.hk
* epel: ftp.jaist.ac.jp
* extras: ftp.cuhk.edu.hk
* updates: centos.ustc.edu.cn
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package nano.x86_64 0:2.0.9-7.el6 will be installed
–> Finished Dependency ResolutionDependencies Resolved=====================================================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
=====================================================================================================================================================================================================
Installing:
nano x86_64 2.0.9-7.el6 base 436 kTransaction Summary
=====================================================================================================================================================================================================
Install 1 Package(s)
Total download size: 436 k
Installed size: 1.5 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
nano-2.0.9-7.el6.x86_64.rpm | 436 kB 00:03
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : nano-2.0.9-7.el6.x86_64 1/1
Verifying : nano-2.0.9-7.el6.x86_64 1/1
Installed:
nano.x86_64 0:2.0.9-7.el6
Complete!
[root@ftechlab ~]#

Bước 3: Kiểm tra hoạt động của nano
Sau khi cài đặt nano, các bạn có thể kiểm tra đơn giản bằng cách thử sử dụng lệnh nano để chỉnh sửa file bất kì

nano /path/filename

Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt CSF – ConfigServer Security & Firewall trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS

Tổng kết: Tùy theo thói quen sử dụng mà các bạn có thể sử dụng nano hay vi để chỉnh sửa file trên CentOS. Theo quan điểm cá nhân của tôi, nano hoàn toàn đơn giản và dễ sử dụng hơn vi rất nhiều.

About admin

XEM THÊM

Digital Data Space is a needed tool with respect to Due Persistance

In cases where you ready your digital data room you raise the worth of your …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *