BLOG BKHOST / Hosting Linux

Hosting Linux

CHMOD là gì?

CHMOD nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của Bkhost.vn, các bạn nên CHMOD theo chuẩn …

Xem tiếp »