BLOG BKHOST / Chưa được phân loại / Hiển thị băng thông từng process bằng Nethogs

Hiển thị băng thông từng process bằng Nethogs

1. Cài đặt EPEL repo

-Trên CentOS 5:

# cd /tmp
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

-Trên CentOS 6:

# cd /tmp # wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

Hosting windows giá rẻ bất ngờ

2. Cài đặt nethogs

# yum install nethogs

3. Khởi động nethogs:

# nethogs

Màn hình hiển thị tương tự:

Băng thông từng process bằng Nethogs
Băng thông từng process bằng Nethogs

Xem thêm:

Kiểm tra tốc độ ổ cứng đọc và ghi Centos

50 câu lệnh Linux phải nhớ

Các phím tắt trong nethogs:

m: chuyển đổi qua lại giữa các chế độ hiển thị KB/sec, KB, B, MB
r: sắp xếp theo RECEIVED
s: sắp xếp theo SENT
q: quit

About admin

XEM THÊM

Top Best Vpn Service Reviews!

Consider beginning with a initial package to make certain you’re pleased with the assistance before …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *