BLOG BKHOST / Hosting / DirectAdmin / Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

I. Giới thiệu

Pagespeed sẽ giúp tăng tốc độ load time của website. Pagespeed là module dành cho apache và module sẽ tự động áp dụng vào hoạt động của website gồm các assets (CSS,javascript,images)  nhằm tăng hiệu suất hoạt động của website. Tối ưu hơn trong việc load trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại các đây.Pagespeed Module

Đặt trưng của Pagespeed::

  • Hỗ trợ tự động cho website và các assets
  • 40+ cấu hình tối ưu
  • freem và thường xuyên được cập nhật
  • Triển khai cho một hoặc nhiều site, các CDNs, hosting providers.

Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

I. Giới thiệu

Pagespeed sẽ giúp tăng tốc độ load time của website. Pagespeed là module dành cho apache và module sẽ tự động áp dụng vào hoạt động của website gồm các assets (CSS,javascript,images)  nhằm tăng hiệu suất hoạt động của website. Tối ưu hơn trong việc load trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại các đây.Pagespeed Module

Đặt trưng của Pagespeed::

  • Hỗ trợ tự động cho website và các assets
  • 40+ cấu hình tối ưu
  • freem và thường xuyên được cập nhật
  • Triển khai cho một hoặc nhiều site, các CDNs, hosting providers.

Tùy theo phiên bản CentOS của bạn là 32 bit hay 64 bit mà bạn lựa chọn gói cài đặt phù hợp

32 bit

64 bit

Sau đó chúng ta tiến hành chạy gói cài đặt đã down về:

32 bit

1
rpm -i –nodeps mod-pagespeed-beta_current_i386.rpm

64 bít

1
rpm -i –nodeps mod-pagespeed-beta_current_x86_64.rpm

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh sau để chạy cho cả 2 phiên bản:

1
rpm -i --nodeps mod-pagespeed-*.rpm

Bạn cần chỉnh sửa file /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf và thêm vào dòng sau ở trên cùng

1
2
#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

Sau đó tìm và gỡ bỏ dòng sau trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf

Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Cuối cùng là restart lại server:

/etc/init.d/httpd restart

Để kiểm tra bạn có thể chạy thử dòng lệnh sau:

apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed

Nếu chúng xuất ra

pagespeed_module (shared)

Nghĩa là mọi thứ đã ổn.

Chúc các bạn thành công !

About Xuan Bach

XEM THÊM

Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer/Guard, and/or Ioncube trên directadmin

Các câu lệnh cài đặt thêm ioncube hoặc Zend Optimizer còn thiếu For Zend, type: cd …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *